Prawo cywilne

 

■ sporządzanie umów
■ sporządzanie opinii prawnych
■ prawo mieszkaniowe
■ sprawy z zakresu prawa spadkowego
■ sprawy z zakresu prawa rzeczowego tj. zasiedzenie, postępowanie wieczystoksięgowe, współwłasność
■ sprawy z zakresu prawa osobowego
■ roszczenia odszkodowawcze z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej
■ sprawy o naruszenie dóbr osobistych
■ postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające.

 

<< 3/5 >>

Kontakt:
62-510 Konin
ul. Karłowicza 9/2-3
tel.: +48 63 272 13 19
       +48 63 261 94 38
       660 771 382
fax: +48 63 261 94 39
kancelaria@adwokatraszewski.pl

mapka